Grad Kostinbrod je posebno istorijsko mesto. Reč je o arheološkim ostacima koji su otkriveni 1973. godine na teritoriji opštine. Uključuju putnu stanicu Skretiska duž drevne linije „Via Militaris“, koja prolazi iz Beograda preko Sofije/Serdike do Istanbula/Carigrada, kao i kasnije osnovanu rimsku rezidenciju, nazvanu najverovatnije po imenu – Skretiska.

Kasnoantička rezidencija u blizini grada Kostinbrod je arhitektonski kompleks, čije su komponente grupirane u četiri krila oko velikog peristila, gotovo trapezoidnog oblika. Arhitektonski kompleks rezidencije najznačajniji je među poznatim sinhronim i srodnim kompleksima današnje bugarske teritorije.

Stara rimska rezidencija u blizini Kostinbroda bila je prigradska rezidencija. Takođe treba istaći da je bila centar značajnog kompleksa vila i centar značajnog letnikovaca. Iz kompleksa vile istraženi su ostaci okrugloplanirane građevine sa stubovima, čija visina iznosi 32 metra.

Carevi, koji su posebnu pažnju posvetili Serdiki posle Aurelijana iz Serdike, počeli su posebno voditi računa o području hrama Skretiska. Kao rezultat toga, arhitektonska celina u blizini hrama razvija se u ogromnom i raskošnom kompleksu palata. Prirodna veza između Serdike i predgrađa palate Skretiska stvara izuzetno povoljne uslove, da se realizuju brojni politički i crkveni akti od značaja za celo carstvo koji predisponivaju istovremeno demonstriranje jedinstva i razlikovanja uključenih zemalja.