Raskršće puteva- „Via Militaris“

Arheološka istraživanja na teritoriji opštine Dimitrovgrad govore da se život na ovim prostorima intenzivno razvijao u antičko doba.

Tadašnje naselje bilo je jedno od postaja mesta za odmor „Mansiones“ i stanica za promenu konja „Mutationes“. Te stanice su se na starom vojnom putu „Via Militaris“ nalazile na svakih 20 km. U antičko doba Dimitrovgrad se zvao „Balanstra“.

Danas Ponišavljem prolaze put E75 i železnička pruga Beograd-Istanbul. Oni većinom u potpunoste prate pravac nekadašnjeg „VIA MILITARIS“- puta od „Singidunuma“ do „Bizantiona“.

Lokacija Gojindolskog kalea je bilo strateški važno mesto sa kojeg se kontrolisao veliki deo puta od Dimitrovgrada do Pirota.