Град Костинброд е специално историческо място. Археологическите останки, открити през 1973 г. на територията на общината включват пътната гара Скретиска по древната линия „Виа Милитарис”, минаваща от Белград през София / Сердика до Истанбул / Константинопол, както и по-късно установената римска резиденция, наречена най-вероятно с името – Скретиска.

Късноримската резиденция край град Костинброд е архитектурен комплекс, чиито компоненти са групирани в четири крила около голям перистил с почти трапецовидна форма. Архитектурният комплекс на резиденцията е най-значимият сред известните синхронни и свързани комплекси на днешната българска територия.

Старата римска резиденция край Костинброд е била извънградска резиденция. Трябва да се изтъкне още, че самата тя е била ядро на значителен вилен комплекс и център на значително имение. От вилния комплекс са изследвани още останките на едно кръгло по план съоръжение с пилонна конструкция, което достига до 32м. в диаметър.

Императорите, които обърнали особено внимание на Сердика след Аврелиан от Сердика, започнали да се грижат специално за района на храма Скретиска. В резултат на това архитектурният ансамбъл в близост до храма се разгръща в огромен и разкошен дворцов комплекс. Естествената връзка между Сердика и дворцовото предградие на Скретиска създава благоприятни условия точно тук да бъдат реализирани редица политически и църковни актове с общоимперско значение които са предполагали едновременно демонстрация на единство и разграничение на ангажираните в тях страни.