Crkva Svetog Petra i Pavla najstarija je i najmisterioznija stara planinska pećinska crkva iz 13. veka, na brdu Kalik, u blizini sela Rsovci, oko 22 km od Pirota. Jedinstvena u hrišćanskom svetu, freska Isusa Mladenca, najverovatnije iz 13. veka, koja prikazuje Isusa kao ćelavog mladića u budističkom odeći i osmougaone mandore ili zvezde. Navodno su je naslikali sinajski iseljenici koji su pobegli na Sinaj kao rezultat osmanskih napada. U to vreme pustinjaci nisu bili podložni episkopskim kanonima, pa se veruje da su lik Isusa na kamenu crtali pustinjaci iz pećinske crkve. Zbog svoje specifičnosti, crkva je zaštićena kao nacionalno kulturno dobro od 1981. godine.