Музеят на минното дело (Старите мини 1891 г.) е едно от най-интересните места за посещение в Перник. Мината е действала до 1966 г. През 1986 г. е превърната в подземен музей, посветен на историята на рудодобива в града.