Църквата Свети Петър и Павел е най-старата и най-мистериозна планинска пещерна църква от XIII век, на хълма Калик, близо до село Рсовци, на около 22 км от Пирот. Уникален в християнския свят стенопис на Исус Невястата, най-вероятно от 13 век, изобразява Исус като плешив младеж в будистко облекло и в осмоъгълна мандорла или звезда. Твърди се, че е нарисувана от синайските експатрии, които избягали в Синай в резултат на османските нападения. По онова време храмовете не са били подчинени на епископски канони, така че се смята, че фигурата на Исус е рисувана върху скалата от отшелниците от пещерната църква. Поради своята специфика църквата е защитена като национална културна ценност от 1981 г.