Градът на Момчило, или Крепостта Пирот, или Крепостта Кале е градска крепост близо до Нишава в днешния Пирот. Той е издигнат по време на управлението на княз Лазар (1371-1389) в този регион. През първата половина на XV в. Се намира в района на сръбско-османските конфликти, така че от време на време е собственост на сръбските деспоти Стефан (княз 1389-1402, деспот 1402-1456) и Джурджа (1427-1456), след което е трайно присъединен към Османската империя. Крепостта е била във военна употреба до първата половина на XX век. Днес тя е запазена до голяма степен и от 1970 до 1986 г. там са проведени археологически разкопки, последвани от реставрационни и консервационни работи, извършени от Регионалния институт за защита на паметниците на културата от Ниш и музея на Понишава от Пирот.