През 1960 г. при изкопни дейности за основите на читалището в село Кралев дол са открити останки от римска вила (villa rustica) от II-IV в. Основите на вилата са възстановени и още могат да се видят в центъра на селото. Находките от разкопките днес са изложени в Пернишкия исторически музей.

Според плана вилата е правоъгълна, издължена в посока североизток-югозапад. Има четири крила, които ограждат голям квадратен двор. Външните му размери са: Дължина 65 м и ширина 42,5 м. Южното и западното крило са напълно запазени, за разлика от северното и източното крило, които са запазени само частично.

Една от причините за появата на вилата на това място е близостта на главния римски път, свързващ Сердика с Македония и Егейско море.