Медиана е луксозно предградие на древния град Наисус (дн. Ниш), който е построен в края на III и началото на IV век по време на управлението на римския император Константин Велики и неговите наследници. Днес Медиана е един от най-важните археологически паркове в Сърбия, където на площ от 40 хектара се виждат останките на великолепна вила с перистил, останките на две раннохристиянски църкви, части на житница, военни казарми и водни кули. Посетителите могат да видят и над 1000 квадратни метра мозайки от пода, които предизвикват част от великолепието на тази уникална императорска резиденция. Централна за Медиана е вила с перистил, най-луксозната жилищна сграда. Вилата вероятно е построена по молба на римския император Константин Велики, за да създаде за себе си, членовете на семейството си и многобройните висши императорски слуги условия за престой по време на посещение в Наис.

Целият комплекс на вилата е бил ограден от висока стена, заемаща площ от 4,7 хектара, а една седма от общата площ е била застлана с мозайки. Повечето мозайки са имали декоративни, геометрични мотиви, а някои от тях и до днес могат да се видят на Медиана. Двете най-добре запазени мозайки, които привличат особено внимание, са мозайки с фигурални репрезентации на митологичното, божеството Флувий и главата на Медуза.