Боженишки Урвич – Ботевград е средновековна каменна крепост, днес археологически паметник с национално значение. Тайните на тази стара крепост започват да оживяват през 1918 г., когато в корените на падналото след буря вековно дърво е открит средновековен скален надпис на Севаст Огнян.

Според археологически изследвания, проведени през 1972 г., мястото е било обитавано още от праисторическата епоха, но първите крепостни съоръжения датират от V-VI век като единица от ранната византийска отбранителна система. Разцвета си крепостта Боженишки Урвич достига през XIII-XIV в., когато е изградена най-външната крепостна стена, преграждаща от север единственото достъпно място откъм Боженица.

От 1966 г. средновековната крепост е обявена за обект с национално значение. През 1971 г. започват първите разкопки на експедицията, наречена „Севаст Огнян”. То е осъществено под ръководството на Павел Дишев и с помощта на Васил Димитров, Патриарх Велев (главен редактор на вестник Ботевградски пламък) и архитект Йордан Йорданов. Първите открити предмети са керамика и ранновизантийски монети от Юстин (518 – 527) и Юстиниан I (527 – 565), които показват, че крепостта е построена в този период.