Антична и Средновековна крепост Калето– Берковица e Тракийска, антична, късноантична, средновековна и османска крепост. Калето е паметник на културата с историческо значение. Архитектурните разкопки започват през 1961 г. и е открита външна и вътрешна крепостна стена от късната античност с отделни помещения помежду им.

Разкрита е почти изцяло външната крепостна стена от късната античност. Разположена по един от хоризонталите на възвишението, тя е изградена от ломен камък и бяла хоросанова спойка с примеси от дребен чакъл. Дебела е 1.3 m.

В западната част е разчистен архитектурен комплекс от късната античност. От североизточната и северната страна, където крепостта е леснодостъпна, са открити останки от укрепен ров. След разрушаването на крепостта през късната античност (може би след Юстиниан) по-късно са издигнати укрепителни съоръжения – по време на втората българска държава.

„Калето“ е горист хълм. Издига се на север като ветробранна стена и естествен лесопарк на Берковица. Чрез широко ларго зеленината на хълма навлиза в центъра на града. От ларгото по мраморния мост на Берковска река и край хотел- ресторант „Мрамор“, по асфалтираната алея, или по естествените пътеки се излиза на поляна, където е Ловният дом.