Само на 6 километра от Svrljig с богато културно-историческо наследство и релеф е едно от най-красивите ждрела в източна Сърбия – Нишевашкото дефиле. С дължина от 1,5 километра, то е неразделна част от 15 км дългото Свърлигско дефиле, което със своите извити меандри и красота се съчетава с най-красивите части на страната ни. Издълбан в калциевите карбонатни скали от мезозойската епоха, той представлява езеро в неогена. В него има слоеве зоогенен калциев карбонат, богат на изкопаеми останки от неогеновия период. Поради перфектната си естествена предразположеност дефилът винаги е бил обитаван от хора. В дефилето са открити следи от тракийската цивилизация от периода на неолита, а именно племето Тимахи, което е обитавало тези райони и по което е наречена самата река Тимок.

По време на римляните първата стена е издигната на вертикални скали, която е използвана за контрол на един от най-важните римски пътища през този период. Маршрутът е водил от устието на Дрима в Адриатическо море (Лисус) до Арчар (Рациария), важно римско пристанище на река Дунав (днешна България). Крепостта е била използвана и за защита на римския град Тимакум Майус, който е бил разположен между днешните селища Нишевац и Свърлиг, по течението на Нишевашкото дефиле. В средновековния период клисурата Нишевац е била център на грамотността и духовността на целия регион, а самото крепостно и гражданско селище, което се е намирало от северната страна на крепостта в близост до днешното село Варос, се нарича Свърлиг.

По време на управлението на турците целият район около град Свърлиг е бил известен като Свърлишката спа. Източниците на термоминерални води вероятно са изчезнали по време на големите земетресения, разтърсили района през осемнадесети век. Важен факт е, че в началото на 20 век започва изграждането на железопътна линия, която днес свързва регионалния център на източна Сърбия – Ниш с кея в Прахово, на река Дунав. Теснолинейната железопътна линия започва да се строи през 1907 г. и е пусната в експлоатация през 1915 г., докато широкопътната железопътна линия започва да работи на 15
Август 1922 г. След това събитие пресата тогава нарича движението на цялото дефиле на Свърлиска „нашата Швейцария“.
Днес дефилето Нишава не е на туристическата карта на Сърбия толкова, колкото заслужава, но само поради това остава непроменена, непокътната и запазва първобитната красота, която винаги е привличала хората.