Medijana je luksuzno predgrađe drevnog grada Naisusa (današnji Niš), koje je sagrađeno krajem 3. i početkom 4. veka za vreme vladavine rimskog cara Konstantina Velikog i njegovih naslednika. Danas je Medijana jedan od najznačajnijih arheoloških parkova u Srbiji, gde se na površini od 40 hektara mogu videti ostaci velelepne vile sa peristilom, ostaci dve ranohrišćanske crkve, delovi žita, vojne kasarne i vodenog tornja. Posetioci takođe mogu videti više od 1.000 kvadratnih metara mozaika poda, koji evociraju deo sjaja ove jedinstvene carske rezidencije. Centar Medijane je vila sa peristilom, najluksuznija stambena zgrada. Vila je verovatno sagrađena po nalogu rimskog cara Konstantina Velikog, kako bi sebi, članovima porodice i brojnim visokim carskim slugama stvorio uslove za posetu tokom posete Naisusu.

Ceo kompleks vile bio je ograđen visokim zidom, zauzimao je površinu od 4,7 hektara, a jedna sedmina ukupne površine bila je popločena mozaicima. Većina mozaika imala je ukrasne, geometrijske motive, a neki od njih se i danas mogu videti na Medijanu. Dva najbolje sačuvana mozaika koja privlače posebnu pažnju su mozaici sa figuralnim prikazima mitološkog, rečnog božanstva Fluvije i glava Meduze.