Дефилето Йелашница е разположено в югозападната част на планината Сува, на 15 км от Ниш. Река Йелашница прорязва пътя си през варовиковите скали на Сува планина и създава истинска рядкост на природата – ждрелото на Йелашница. На дължина само 2 км могат да се видят много различни морфологични форми, както и голям брой ендемични и реликтови видове.

СВОБОДНО КАТЕРЕНЕ

Дефилето Йелашница е първото място за катерене в Сърбия, определено само за спортни катерачи. Има повече от 200 свободни маршрута за катерене с пълно оборудване.