ПРЕСЕЧНА ТОЧКА – VIA MILITARIS

Археологическите изследвания на територията на община Димитровград показват, че животът в този регион е бил интензивно развит в древни времена.

По онова време селището е било една от станциите за почивка „Mansiones” и станция за смяна на коне „Mutationes”. Тези станции се намирт на всеки 20 км по стария военен маршрут Виа Милитарис. В древността Димитровград се е наричал „Баланстра”.

Днес железницата Е75 и железопътната линия Белград-Истанбул минават през Понишавле. В по-голямата си част те напълно следват посоката на бившия “VIA MILITARIS” – пътя от Сингидунум до Византия.

Местоположението на Гондола кале е било стратегически важно място, от което се контролира голяма част от пътя от Димитровград до Пирот.