Крепостта Ниш е разположена в град Ниш, Сърбия. Тя е важен културно-исторически паметник. Извисява се на десния бряг на река Нишава, с изглед към района, обитаван за повече от две хилядолетия. Защитена е със закон през май 1948 г., тъй като е обявена за културен обект с голямо значение. Сегашното състояние на крепостта я описва като едно от най-добре запазените укрепления от този вид в Сърбия, както и на Балканския полуостров.