Чегар е място в Сърбия, където се е състояла битката при Чегар. За първи път е отбелязан на 4 юли 1878 г. със следния надпис:

„На войводата Стефан Синджелич и неговите безсмъртни герои, загубили живота си на 19 май 1809г. при нападението срещу Ниш. Княз Милан М. Обренович IV и неговите смели войници ги изкупиха на 27 декември 1877 г., като завладяха Ниш.

Днес паметникът във формата на кула – символ на укреплението на войниците – е издигнат за петдесетата годишнина от освобождението на Ниш от турците, на 1 юни 1927 г. През 1938 г. е поставен бронзов бюст на Стефан Синджелич в полукръгла ниша на паметника.